Acest website foloseste cookie-uri pentru facilitarea accesului si livrarea multiplelor functionalitati. Daca veti continua sa navigati, vom considera ca ati acceptat folosirea acestora.
X

[MAXIMUM_COMPARE_PRODUCTS]

Produse
Produse

Termeni si conditii

Magazinul virtual www.dentex.ro este proprietatea SC. Dentex Trading SRL, Bucuresti, numit in continuare si Operator.

Folosirea (vizualizarea sau comandarea produselor) acestui site implica acceptarea acestor termeni si conditii.

Pentru folosirea in bune conditii a site-ului, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor. Dentex Trading SRL isi asuma dreptul de a face modificari ale acestor prevederi, fara o notificare prealabila. Accesand pagina Termeni si conditii puteti citi intotdeauna cea mai recenta versiune a acestor prevederi.


INFORMATII GENERALE

SEDIUL CENTRAL:

S.C. Dentex Trading S.R.L. Str. Vatra Luminoasa, nr. 47, sector 2, Bucuresti

J40 /18428 /2007 CUI: RO16293888

Tel: 021.250.79.64; Fax: 021/250.10.98

Mobil: Vodafone: 0726DENTEX (0726 336 839); Orange: 0755.999.777

E-mail: sales@dentex.ro


DREPTUL DE PROPRIETATE

Produsele comandate raman proprietatea S.C. Dentex Trading S.R.L. pana in momentul achitarii integrale a sumelor de plata.


DREPTUL DE PRELUCRARE A INFORMATIILOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Dentex Trading S.R.L. detine dreptul de prelucrare a informatiilor cu caracter personal conform cererii 0024585 / 05/10/2011 depusa la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Numar Registrul General: 0024585 Numar infochiosk: 613394385886 ).

DENTEX TRADING SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră completa si integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

DENTEX TRADING SRL isi are sediul în Bucuresti, Str. Vatra Luminoasa nr 47.

DENTEX TRADING SRL respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-uului nostru şi va trata/prelucra datele personale în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

DENTEX TRADING SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea DENTEX TRADING SRL, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, prin abonarea la newsletter (doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe website-ul DENTEX TRADING SRL etc.

In cazul in care nu sunteţi de acord cu oricare dintre mentiunile din acest documemt nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Mentionam insa ca este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

DENTEX TRADING SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care este necesar îndeplinirii scopurilor prevazute mai jos, cu observarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează DENTEX TRADING SRL ?

În vederea desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), DENTEX TRADING SRL vă poate solicita anumite date cu caracter personal. În acest sens, DENTEX TRADING SRL va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: Numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, nr. card bancar, data expirării cardului, codul CVV2/CVC2 etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Pentru a accesa website-ul DENTEX TRADING SRL , nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către DENTEX TRADING SRL , exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt: clienţii persoane fizice ai DENTEX TRADING SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii/împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, trebuie să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii DENTEX TRADING SRL , se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor DENTEX TRADING SRL . Atunci când achiziţionaţi un produs/serviciu furnizat de DENTEX TRADING SRL , vom colecta date personale în legătură cu furnizarea respectivelor produse/servicii. Totodată, în calitate de vizitator al sediului DENTEX TRADING SRL , vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi şi/sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către DENTEX TRADING SRL ori prin furnizarea datelor personale în vederea achiziționării serviciilor/produselor DENTEX TRADING SRL , persoanele vizate sunt informate şi/sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui produs/serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi nici nu este justificată de un interes legitim al DENTEX TRADING SRL , persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing directoricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la produsele/serviciile oferite de FGE.

 

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 • Derularea activităţii comerciale/contractuale a DENTEX TRADING SRL ;

 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor/produselor oferite de DENTEX TRADING SRL ;

 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor/serviciilor;

 • Management operaţional;

 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente;

 • Arhivare, scopuri statistice;

 • Colectare debite/Recuperare debite restante;

 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

DENTEX TRADING SRL va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţii fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi:

- Clienţii persoane fizice ai DENTEX TRADING SRL (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi/împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale); -

- Furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai DENTEX TRADING SRL , autorităţi/instituţii publice;

- Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către DENTEX TRADING SRL şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix) vor putea fi prelucrate de DENTEX TRADING SRL cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru produsele si serviciile DENTEX TRADING SRL , inclusiv cele dezvoltate împreună cu parteneri, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai DENTEX TRADING SRL , cu respectarea drepturilor persoanelor vizate. În cazul în care DENTEX TRADING SRL intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal. Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de DENTEX TRADING SRL , ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea DENTEX TRADING SRL , va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu DENTEX TRADING SRL , dumneavoastră beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, DENTEX TRADING SRL va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor DENTEX TRADING SRL , până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia situaţiei în care DENTEX TRADING SRL prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către DENTEX TRADING SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale DENTEX TRADING SRL şi/sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce DENTEX TRADING SRL depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-ul DENTEX TRADING SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, DENTEX TRADING SRL utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Securitatea datelor bancare.

În cazul plăţilor efectuate cu cardul (exemplu: achiziţionare de spectacole online), comercializarea se efectuează prin intermediul soluţiilor de plată online oferite de terţi autorizaţi în relaţia cu FGE. În vederea eliminării riscului ca datele cu caracter personal să intre în posesia şi să fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, terţii autorizaţi în relaţia cu FGE garantează legalitatea şi securitatea datelor personale (număr de card, data expirării etc.) şi a sistemelor informatice utilizate.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizatTotodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisăadresată FGE, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către DENTEX TRADING SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care DENTEX TRADING SRL demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, DENTEX TRADING SRL este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către DENTEX TRADING SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de DENTEX TRADING SRL şi/sau derularea activităţii comerciale/contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, DENTEX TRADING SRL poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate;

 • fie sa refuze să dea curs cererii.

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, DENTEX TRADING SRL este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul DENTEX TRADING SRL de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: secretariat@dentex.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Str. Vatra Luminoasa nr 47, Bucuresti, Et 1, Secretariat. Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Va informam ca responsabilul cu protectia datelor al DENTEX TRADING SRL poate fi contactat la adresa de mail : adrian.magda@gdprservicii.ro

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări/actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-ului DENTEX TRADING SRL prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-ului DENTEX TRADING SRL sau utilizarea serviciilor DENTEX TRADING SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificărilor, noile prevederi se vor considera acceptate.


DECLINAREA RESPONSABILITATII

SC Dentex Trading SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare, in ceea ce priveste preturi, caracteristici, imagini etc. Datorita volumului mare de informatii si a conditiilor impuse de catre producatori, caracteristicile si disponibilitatea produselor prezentate in acest site se pot schimba fara o notificare prealabila.

In eventualitatea in care pretul produsului sau unele caracteristici ale acestuia, au fost gresit introduse in bazele noastre de date sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca SC Dentex Trading SRL isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul in cel mai scurt timp despre eroarea aparuta.

Imaginile produselor sunt prezentate pe website cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imagini in orice mod, datorita modificarii caracteristicilor, design-ului, fara o notificare prealabila de catre producatori.

SC Dentex Trading SRL, se obliga fata de orice client, ca in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare, valoarea maxima a obligatiilor asumate este valoarea sumelor incasate de SC Dentex Trading SRL de la clientul respectiv.


COLETE NERIDICATE SI RETURNATE

Clientul, nu este exonerat de obligatia de plata a facturii in cazul produselor trimise si neridicate de la Curierul Nemo Express. Cheltuielile cauzate de expedierea tur-retur, vor fi evidentiate si adaugate la factura comenzii returnate. In acest caz S.C. Dentex Trading S.R.L isi rezerva dreptul de a cere plata integrala a facturii cat si a cheltuielilor de curier tur - retur.


LITIGII

Solutionarea eventualelor litigii se va face pe cale amiabila. In cazul in care acest lucru nu se poate realiza, solutionarea revine instantelor de judecata competente in conformitate cu legile romane in vigoare. Clientul isi asuma in totalitate raspunderea prin acordul cu acesti Termeni si Conditii. Partile pot invoca si pot proba forta majora in conditiile legii, exonerand astfel partile de obligatii - cu exceptia obligatiei de plata pentru serviciile prestate pana la aparitia ei - pe intreaga durata a fortei majore.


FRAUDARI

Orice incercare de a accesa datele personale ale unui utilizator al site-ului , de a modifica continutul site-ului sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul, este considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.dentex.ro si va face obiectul unei plangeri penale la organele de politie, impotriva persoanelor care se fac vinovate de aceste fapte.


CONFIDENTIALITATEA

SC Dentex Trading SRL respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor de pe site-ul www.dentex.ro.

SC Dentex Trading SRL se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti. Datele se vor utiliza numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai si pentru derularea comenzilor precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

SC Dentex Trading SRL nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.dentex.ro, adresa sa de email, poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date.


GARANTIA PRODUSELOR

Nu se poate invoca garantia in conditiile utilizarii improprii sau incorecte a produsului. In maxim 12 de ore de la livrarea produsului, in cazul depistarii unor probleme de functionare, clientul poate solicita companiei noastre returnarea produsului/produselor, numai in ambalajul original si impreuna cu originalele documentelor comenzii respective. In acest caz, acestuia i se poate inlocui respectivul produs cu unul identic sau - daca acest lucru nu este posibil - poate primi inapoi suma platita pentru acel produs.

Toata responsabilitatea asupra acestor defectiuni revine in sarcina importatorului/distribuitorului.


RETURNAREA PRODUSELOR

Consumatorul poate solicita returnarea produselor in urmatoarele situatii:

 • Produs ce nu este conform cu specificatiile de pe site. Daca produsul comandat se dovedeste a nu fi conform cu specificatiile din oferta noastra, Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor. Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de SC DENTEX TRADING SRL
 • Produse ce au fost livrate gresit. Livrarea altor produse decat cele solicitate trebuie semnalata imediat, iar Consumatorul va refuza receptia. Consumatorul poate solicita returnarea acestuia pentru inlocuire, iar daca produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru inlocuire sau rambursarea integrala a contravalorii. Daca se agreeaza inlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plati diferenta, respectiv daca valoarea este mai mica, veti primi o rambursare partiala pana la valoarea produsului inlocuitor.

Costurile de retur si de transport pentru produsul inlocuitor, daca este cazul, sunt suportate de SC DENTEX TRADING SRL


RENUNTAREA LA CUMPARARE

Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.
Clientul va putea solicita schimbarea produsului, in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii coletului, fara penalitati si fara invocarea unui motiv. In cazul solicitarii unui alt produs se va achita diferenta de pret, daca produsul este mai scump. In situatia in care clientul opteaza pentru un produs mai ieftin, diferenta de pret nu se va returna. SC DENTEX TRADING SRL va trimite produsul solicitat la schimb numai dupa ce Clientul a returnat produsul cumparat initial.

In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului de catre consumator, SC DENTEX TRADING SRL are obligatia sa ramburseze sumele platite de consumator fara a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursarii sumelor.

Rambursarea sumelor se va face in cel mult 30 de zile de la data denuntarii contractului de catre consumator.

Returnarea banilor ori, dupa caz, inlocuirea produselor fara penalitati si fara invocarea unui motiv, se poate efectua in urmatoarele conditii:

 • In cazul in care produsele au un sigiliu, acesta nu are voie sa fie desfacut - produsul trebuie returnat sigilat.
 • Starea produselor achizitionate trebuie sa fie la fel ca la achizitionarea / primirea lor, inclusiv ambalajele trebuie mentinute intact
 • Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, SC DENTEX TRADING SRL are dreptul de solicita o taxa pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand sau, la optiunea clientului, de a reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia. Aceste dispozitii se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta.

Clientul nu are dreptul sa opteze decat o singura data pentru returnarea/inlocuirea unui produs in conditiile art 4 alin.1 lit b) din O.G. 130/2000. In cazul returnarii/inlocuirii produselor ca urmare a renuntarii la cumparare, costurile de returnare/inlocuire sunt suportate de catre client.

Renuntarea la cumparare in mod repetat va putea fi considerata un abuz.

NOTA: In orice situatie de returnare a produselor, acestea trebuie sa fie in aceeasi stare, in ambalajul si cutia originala, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care l-au insotit (factura, certificate de garantie etc.).

INFORMATII


INFORMATII COMERCIALE

Str. Vatra Luminoasa 47 Sector 2 - Bucuresti
Tel: 021.256.91.33 , Fax: 021.250.10.98
Mobil: 0726 DENTEX (0726.336.839) , 0755.999.777
E-mail: sales@dentex.ro

INFORMATII FINANCIARE

UNICREDIT-TIRIAC - ROSETTI RO55 BACX 0000 0030 2052 2000
LIBRA BANK - BANEASA RO53 BREL 0200 5716 3RO1 1001
RAIFFEISEN BANK - BANEASA RO47 RZBR 0000 0600 0828 6548
TREZORERIA MUN. BUCURESTI RO36 TREZ 7005 069X XX00 2427

înregistrează-te

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru.

powered by teamshare
© Copyright 2019 Dentex
designed by headstart.ro